+994(12) 570-09-01 info@socar-petroleum.azen|ru|az
"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması
bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir"

Ümummilli Lider Heydər Əliyev

Awards Certificates

Namiz SOCAR Scan10002 Scan10003 Scan10004 Scan10005 Scan10006 Scan10007circontrol_elnur